Դպրոցի տվյալներ

Հայրենյացի միջնակարգ դպրոց

 

Հեռ.` +374 093 84 45 01

Հասցե` Շիրակի մարզ, գ. Հայրենյաց 13 փող, 3 շենք

Էլ. փոստ` hayrenyac@mail.ru

Աշխատողներ` 27

ՏՆՕՐԵՆ `  Ոսկանյան Մասիս


 


 


Կանոնադրություն

Իրականացնում է միջնակարգ կրթություն, որը հանդիսանում է պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակը և ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին, երկրորդ և երրորդ աստիճանները:

 

Դպրոցի ստեղծման տարեթիվը` 1865, որպես  միջնակարգ  դպրոց

Տվյալ շենքում դպրոցի տեղակայման տարեթիվը` 1975թ.

Դպրոցի շենքի տիպը`հարմարեցված

Հարկայնությունը` 2 հարկանի

Ջեռուցման եղանակը` լոկալ գազաֆիկացված

 

Առանձնասենյակների թիվը` 2

Դասասենյակների թիվը` 12

Լաբորատորիա` 1

Առարկայական սենյան /կաբինետ` 0

Նախնական զինպատրաստության` 0

Հրաձգարան` 0

Համակարգչային կաբինետ` 1

Ինտերնետ կապի առկայությունը` առկա է

 

Բացօթյա սպորտհրապարակ` 1

Մարզադահլիճ` 1

Գրադարանի ֆոնդը` 2214 կտոր գիրք

 

Աշխատողների թիվը` 27

Դասարանների թիվը` 12

Աշակերտների թիվը`  116